Päivikki och Sakari Sohlbergs Stiftelse

 

Päivikki och Sakari Sohlbergs Stiftelse

Päivikki och Sakari Sohlbergs Stiftelse rs.

Päivikki Tulenheimo-Sohlberg och Sakari Sohlberg grundade en stiftelse våren 1988.

Stiftelsens syfte är att främja barns och åldringars mentala och fysiska välbefinnande. I enlighet med sitt syfte stöder stiftelsen medicin och hälsovård samt liknande verksamhet. För barnens del satsar man på att främja den själsliga och fysiska utvecklingen i fosterländsk och kristlig anda samt att skapa bättre förutsättningar för de fysiskt och psykiskt handikapade.

Under de senaste åren har summan av stiftelsens årliga stipendier vuxit till en och en halv miljoner euro (året 2006 var ett undantag med två miljoner euro för 19 månader).

Stiftelsens andra funktion är att upprätthålla grundarnas hem som museum. Förberedelser för museets iståndsättande påbörjades hösten 2001.

Suomeksisuomeksi

in Englishin English