Päivikki och Sakari Sohlbergs Stiftelse

 

Päivikki Tulenheimo-Sohlbergs och Sakari Sohlbergs hemmuseum på Köpmansgatan i Helsingfors

Hemmuseet

Förberedelserna för P&S hemmuseum påbörjades hösten 2001. Målsättningen var att bibehålla hemmets interiör och autentiska stämning möjligast intakt. Muséet består av P&S gemensamt inskaffade föremål samt av gåvor och arvegods från bägges släkt och familjer. Såväl den Tulenheimoska som Sohlbergska andan har på ett personligt sätt bevarats i bostaden som var parets hem sedan 1958.

Sakaris mor Valma Sohlberg bodde en våning under i samma hus på Skatudden. När bostaden intill P&S blev ledig, införskaffades även den, och Valmas möbler flyttades in i denna nya del av hemmet. Möblerna är fortfarande placerade enligt den ursprungliga ordningen.

Huset byggdes av Sakaris morfar, Elias Lietzén. Huset ritades av Arkitektbyrån Pólon & Wasastjerna, och det blev färdigt 1905. Sakari själv föddes i huset 1907.

Muséet visar P&S hem så som det lämnades efter dem. Deras önskan var att hemmet skulle bevaras som ett levande exempel på ett borgerligt 1900-tals hem. Lösöret och föremålen i hemmet är dokumenterade. Hemmuséet kommer att vara öppet för grupper enligt överenskommelse.