Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö

 

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö sr.

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö rs.

Päivikki Tulenheimo-Sohlberg ja Sakari Sohlberg perustivat säätiön keväällä 1988.

Säätiön tarkoituksena on edistää lasten ja vanhusten henkistä ja ruumiillista hyvinvointia. Tämän mukaisesti säätiö tukee lääketiedettä, terveydenhoitoa sekä tarkoitukseen liittyvää muuta toimintaa. Lasten ja nuorten kohdalla painopiste on henkisen kehityksen edistämisessä isänmaalliselta ja kristilliseltä pohjalta sekä sellaisten haittojen lievittämisessä, jotka johtuvat ruumiillisesta ja henkisestä vajaakykyisyydestä.

Säätiö on viime vuosina maksanut apurahoja noin kaksi miljoonaa euroa.

Säätiön toisena tarkoituksena on säilyttää perustajiensa koti museona.

in Englishin English

på svenskapå svenska