Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö

Apurahat: Hakulomake Apurahaohjeet Myönnetyt apurahat Apurahahistoria

Myönnetyt apurahat 2018

Tutkimusapurahat
Apurahan saaja Tutkimusaihe Euroa
Professori Ville Peltola Lasten astman riskitekijät: genetiikka, elintavat ja infektiot 60 000
Professori Karl Lemström Yksilöllinen lääketieteellinen hoito sydän- ja keuhkosiirtopotilaille 50 000
Dosentti Solja Niemelä Nuoruusiän päihdekäytön ennuste - elämänkaarinäkökulma raskausajalta aikuisuuteen 45 000
Dosentti Kristiina M. Huttunen Haimaan-kohdennetut kaksoisvaikutteiset immunomodulatiiviset aihiolääkkeet tulevaisuuden lääkkeinä 1 tyypin diabeteksen hoitoon 43 000
FT Anne Karvonen Varhaislapsuuden elinympäristön vaikutus astman ja allergisten sairauksien synnyssä: syntymäkohortin 16-vuotisseuranta 40 000
LT Raakel Luoto Sairaalahenkilökunta, perheenjäsenet vai joku muu? Vastasyntyneiden sairaalahoidon aikaisten hengitysteiden virusinfektioiden lähde 40 000
LT Satu Wedenoja PREDICT - Raskauskomplikaatioiden ennustaminen äidin alkuraskauden verinäytteestä solunulkoisen DNA:n avulla 40 000
LT Minna Lukkarinen Maternal Stress during Pregnancy and the Risk of Atopic Disorders in the Offspring — FinnBrain Birth Cohort Study 38 000
Dosentti Saila Koivusalo Raskauden aikaisten ja synnytyksen jälkeisten tekijöiden vaikutus lapsen terveyteen 5 vuotta synnytyksen jälkeen 35 000
Dosentti Johanna Lempainen Role of monocyte function in the pathogenesis of type 1 diabetes 35 000
Dosentti Laura-Maria Madanat-Harjuoja Perinnöllinen syöpäalttius lapsuusiän syövässä 35 000
Erikoislääkäri Laura Puhakka Synnynnäisen sytomegalovirusinfektion seulontatutkimus, 6-vuotisseuranta 35 000
Dosentti Pirta Hotulainen Myosiini XVI: Autismikirjon häiriön ja skitsofrenian risteyskohdassa – miten yksi geeni voi olla kahden eri sairauden taustalla? 30 000
Dosentti Joonas Kauppila Suomalainen kansallinen maha- ja ruokatorvisyöpäkohortti muuttaa kansainvälisiä hoitosuosituksia 30 000
Dosentti Anu Kauppinen Miksi jotkut sairastuvat kuivaan, toiset kosteaan silmänpohjan ikärappeumaan? - solu- ja molekyylitason syyt ikärappeuman eri muotoihin 30 000
TkT Mia Liljeström Vanhenevat verkot: Kielellisten aivoverkostojen muutokset normaalin ikääntymisen myötä 30 000
Dosentti Karolina Louvanto Early Childhood HPV-infection Outcomes (ECHO-Study) / Varhaislapsuuden HPV-infektio ja sen merkitys aikuisuudessa 30 000
Professori Timo Strandberg Helsingin vanhuskohorttien seuranta ja vertailu1989, 1999, 2009 ja 2019 30 000
Dosentti Pirjo Isohanni Genomikan mahdollisuudet lapsuusiän ataksioiden selvittelyssä 29 000
TtM Markus Mattila Ravinnon C-vitamiinin, nitraatin ja nitriitin saannin yhteys tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen 28 000
Professori Tero Järvinen Kohdekudos spesifinen lääkehoito - Sivuvaikutukseton hoitomuoto 25 000
Dosentti Susanna Melkas Lievä ja keskivaikea aivovamma – taudinmääritys, vaikeusaste ja ennuste 25 000
LT Laura Toivonen The Nasal Metabolome, Microbiome, and Risk of Respiratory Infections and Asthma in Children: A Multiomic Study 25 000
LL Kirsi Nikander "Kuka hyötyy koululääkärin tarkastuksesta?" 21 000
FT Annamari Heikinheimo Suomalainen kotihygienia – antibiooteille resistenttien bakteerien leviämisreitit eläinten ja ihmisten välillä 20 000
Professori Markku Heikinheimo Lasten maksasairauksien molekulaariset mekanismit ja ennusteelliset merkkiaineet 20 000
Dosentti Michael Jeltsch Ensimmäisen VEGF-C-pohjaisen biolääkkeen parantaminen 20 000
FM Samu Kainulainen Predicting obstructive sleep apnea related daytime symptoms and disease progression 20 000
FT Anna Kreutzman Exploring the therapeutical potential of NK cells in solid tumors 20 000
Dosentti Hannele Laivuori The lifestyle intervention project for families with a history of pre-eclampsia-primary prevention for cardiovascular diseases 20 000
HLT Aino Salminen Omiikka-menetelmät iensairauksien mikrobiomin ja parodontiitin hoidon systeemisten vaikutusten tutkimuksessa 20 000
PsM Emma Saure Laihuushäiriön neuropsykologiset erityispiirteet 20 000
FT Marco Savarese Molecular causes of the ageing-related muscular stiffness 20 000
LL Emilia Thomas RS-viruksen aiheuttama tautitaakka lapsilla 20 000
Professori Raimo Tuominen PKC:n muuntelijat mahdollisina taudin kulkuun vaikuttavina Alzheimerin taudin lääkkeinä 20 000
LT Ritva Nissi Äidin vaginan mikrobiomin vaikutus lapsen alttiuteen sairastua tyypin 1 diabetekseen 18 000
Dosentti Heli Viljakainen Do sugar-loving saliva bugs make us fat? 17 000
DI Aapo Knuutila Uusia ja yksinkertaisia testimenetelmiä hinkuyskän diagnostiikkaan 16 000
TtT Johanna Eronen Terveyden lukutaito vanhuuden hyvinvoinnin voimavarana 15 000
Dosentti Kaisa Ivaska Osteokalsiinimittaus tyypin 2 diabeteksen diagnostiikassa 15 000
FT Mikko Kuokkanen Terveen ikääntymisen perinnöllinen tausta 15 000
LL Petra Loid Geneettiset tekijät lasten varhaisessa vaikeassa lihavuudessa 15 000
FT Saranya Palaniswamy Epigenome-wide association studies (EWAS) and its association with metabolic health - The Northern Finland Birth Cohort 1966 study 15 000
LL Roope Poutanen Käypä Hoito -suosituksen vaikutus lasten alahengitystieinfektioiden diagnostiikkaan ja hoitoon Suomessa 15 000
LL Joonas Toivonen Treatment of Eustachian Tube Disorders in Children - Korvatorven toimintahäiriöiden hoito lapsilla 15 000
LL Joonas Toivonen Treatment of Eustachian Tube Disorders in Children - Korvatorven toimintahäiriöiden hoito lapsilla 15 000
FM Tapio Nevalainen LINE-1 retrotransposonien ilmentyminen ja epigeneettinen säätely vanhetessa 14 000
FM Anna-Pauliina Iivonen PALM2- ja AKAP2-geenivirheiden merkitys murrosikäkehityksessä 12 000
FM Tea Kaartokallio Raskaushäiriö pre-eklampsian perinnölliset alttiustekijät suomalaisissa suvuissa 12 000
LL Paula Mustonen Hiuskortisoli raskaudenaikaisen stressin biomarkkerina ja sen yhteydet lapsen psykososiaaliseen kehitykseen - FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus 12 000
LL, HLL Esa Färkkilä Sairaalahoitoa vaativien potilaiden hampaistoinfektiot 10 000
Proviisori Emma Heikkinen Silmälääkkeiden farmakokinetiikan parantaminen 10 000
LL Sallamaaria Kettunen PFAPA-syndrooman esiintyvyys ja vaaratekijät 10 000
PsM Ville Kirjavainen Kognitiivisen heikentymisen estäminen ikääntyvillä 10 000
EL Laura Korhonen Äidin raskaudenaikaisen stressin vaikutus lapsen immuniteettiin 10 000
FM Aleksandra Lahtinen DNA methylation changes associated with insufficient sleep 10 000
DI Akseli Leino Hemodynamic responses in obstructive sleep apnea – novel computational tools for individualized diagnostics and stroke prevention 10 000
LT Juha Lempiäinen Aivojen pienten suonten tauti – RCT valmius 10 000
FM Noora Lindgren Muistisairauden varhainen havaitseminen - kaksostutkimus 10 000
FM Carina Lund Murrosiän biologisten mekanismien mallintaminen ihmisen erittäin monikykyisillä kantasoluilla 10 000
FM Eleonora Mäkelä Tautiaktiivisuuden uudet merkkiaineet akuutissa myelooisessa leukemiassa 10 000
FT Riikka Mäkitie Uudet biomarkkerit WNT1 ja PLS3 osteoporoosissa 10 000
Professori Päivi Mäntylä Suun terveys ja sen ylläpitämisen edellytykset ikääntyessä erilaisissa asumisympäristöissä 10 000
EL Anna Nikula Procedural sedation and pain management in the pediatric emergency department 10 000
FT Katariina Nurmi Metabolinen endotoksemia nivelreuman patogeneesissä 10 000
FT Olli Pietiläinen Modeling gene regulatory effects of 22q11.2 deletion predisposing to schizophrenia in human excitatory neurons 10 000
FT Chandra Prajapati The study of novel junctophilin-2 associated hypertrophic cardiomyopathy using human induced pluripotent stem cell derived cardiomyocytes 10 000
FT Anna Pulakka Muutokset 24 tunnin liikkumiskäyttäytymisessä eläkkeelle siirryttäessä ja muutosten yhteydet terveyteen 10 000
LT Juho Raiko Effects of ciprofibrate on myocardial insulin sensitivity in pre-diabetes 10 000
LL Tuomas Rajamäki Pitkittynyt kipu polven ja lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen 10 000
FM Disheet Shah Modeling long QT syndrome and dilated cardiomyopathy using induced pluripotent stem cell technology 10 000
Professori Teuvo Tammela Miesten virtsaamisoireiden ja erektiohäiriöiden esiintyvyys, syytekijät ja kliininen kulku – Tampere Ageing Male Urological Study (TAMUS) 10 000
LT Joonas Tirkkonen Sairaalan vuodeosastoilla ja teho-osastoilla tapahtuvien sydänpysähdysten ennaltaehkäisy ja tehokkaampi hoito 10 000
Dosentti Daniel Gordin Aivoverisuonisairauksien riskitekijöiden kartoitus tyypin 1 diabeetikoilla 8000
FM Henri Korkalainen Next-generation diagnostics of sleep apnea with novel machine learning methods and EEG-based biomarkers 8000
FM Jouni Tuisku Neuroinflammaation PET-kuvantamisessa käytettävien mallinnusmenetelmien kehittäminen ja soveltaminen kliiniseen käyttöön 8000
LT Antti Stenroos Lasten rannemurtumien hoito nyt ja tulevaisuudessa 7500
LK Lauri Oulasmaa Study 70 -tutkimusprojektin väkivaltaisen uhriutumisen alahanke 7000
LuK Johanna Teräsjärvi IL17 polymorfismien vaikutus lasten alttiuteen sairastua toistuviin hengitystieinfektioihin ja astmaan 6700
EL Heljä Lång Vakavien primaaristen immuunihäiriöiden solutason tautimekanismit ja lapsipotilaiden keuhkokomplikaatiot kantasolusiirron jälkeen 6600
KM Katja Tervahartiala Lasten stressinsäätely kotona ja päivähoidossa – yhteydet lapsen temperamenttiin ja sosiaaliseen kompetenssiin – FinnBrain Syntymäkohorttitutkimus 6600
FM Vesa-Petteri Kouri Interleukiini-17 sytokiinien ja näiden reseptorien merkitys nivelreumassa 6000
LK Pertteri Oura Selkänikaman kasvu varhaisella aikuisiällä ja siihen vaikuttavat tekijät pohjoissuomalaisessa väestössä 6000
FM Venkatram Yellapragada Investigating the molecular mechanisms underlying human hypothalamic hormone disorders using pluripotent stem cells as a model 6000
LL Ulrika Hänninen Molekyyligeneettiset muutokset ohut- ja paksusuolisyövässä 5000
LL Eemeli Jämsen Inflammasomin aktivaatio tekonivelen aseptisessa irtoamisessa 5000
LK Matias Lindfors Ennuste ja elämänlaatu teho-osastolla hoidetun aivovamman jälkeen 5000
LK Marleena Repo Anemia ja raudanpuute keliakiassa 5000
LL Olli Suomalainen eASPECTS and RAPID in the evaluation of stroke and the ischemic core 5000
LT Elisa Ylinen Enterohemorraagisen Escherichia Coli-infektion aiheuttaman hemolyyttisureemisen oireyhtymän ennuste lapsilla 5000
FM Ashwini Kumar Machine approach to Integrate drug responses and deep molecular profiling data for precision medicine in multiple myeloma patients 4000
LK Anni Piekkala Ruokavalio, lehmänmaitoallergia ja tyypin 1 diabetes (diet, cow’s milk allergy and type 1 diabetes) 4000
LK Antti Saarinen Kirurgisen erikoisalan ja leikkaustekniikoiden vaikutus lasten suprakondylaarimurtumien hoidon laatuun 3000
Sosiaaliset apurahat
Professori Marja Jylhä Vanheneminen ja sosiaalinen hyvinvointi (SoWell), tutkimuksella ja laajalla yhteistyöllä tetoa ja välineitä 135 000
Helsinkimissio ry Nuorten kriisipisteen/Krisjouren för ungan toiminta ja Vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tukena 50 000
Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL:n tukikampanjat koululaisten vanhemmille 30 000
Sylva ry Kuvataideterapia syöpäsairaiden lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja heidän läheistensä tukemiseksi 30 000
Non Fighting Generation ry Seis kiusaamiselle - käytännön ohjausta 9-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille kiusaamisen ehkäisemiseksi. 25 000
Aseman Lapset ry Eri-ikäisten lasten ja nuorten mielenterveyttä vahvistava Friends-toiminta 20 000
Helsingin NNKY ry Luomakuntahanke - lapset ja nuoret pelastavat maapallon 20 000
Meri-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhd. ry Rytmimajakka, matalan kynnyksen osallistava musiikkitoiminta 20 000
Punainen Risti Nuorten turvatalot Uudenlaiset alueellisen auttamistyön ja vapaaehtoistoiminnan muodot nuorten ja perheiden parissa 20 000
Pääkaupungin turvakoti ry Perheväkivallasta kärsineiden lasten hyvinvoinnin vakauttamisen lisääminen väkivaltatyön keinoin 20 000
SOS-Lapsikyläsäätiö ELLA-Elämyksellistä leiritoimintaa lastensuojelun asiakkaana oleville lapsille 20 000
SPR Satakunnan piiri Nuorten ystävätoiminnan kehittäminen 20 000
Suomen Valkonauhaliitto ry Perhetyö, taidetyöpajat ja musiikkileirit haavoittuvassa asemassa oleville sekä seminaarit hyvinvointiin liittyen 20 000
Turun Kaupunkilähetys ry Minulla on väliä! Tukea avioeron tai lähisuhdeväkivaltaa kokeneille yli 60-vuotiaille 20 000
ViaDia Joensuu ry Koululaisten Lähis -hanke 2019-2021- alueen koululaisperheiden hyvinvoinnin tukeminen 20 000
Väestöliitto ry Murkun rinnalla -palvelu: Murrosikäisten kodin kasvuympäristön turvaaminen vanhempien verkkopalvelulla 20 000
Ensi- ja turvakotien liitto ry Tiedon lisääminen seurusteluväkivallasta, sen ennaltaehkäisy ja sitä kokeneiden auttaminen 17 000
Loisto setlementti ry Tyttöjen Talon ja Poikien Talon työn jalkauttaminen helsinkiläisiin lähiöihin lähelle nuoria 15 000
OmaKamu ry OmaKamu- toiminnan organisoiminen Vantaalla 15 000
Suomen Icehearts ry Icehearts toimintamallin tuki pääkaupunkiseudun joukkueiden toimintaan. 15 000
Sydänlapset ja -aikuiset ry Synnynnäisesti sydänvikaisten lasten ja heidän läheistensä kuntoutustoiminta 12 000
Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry MUN ELÄMÄ Taidelähtöisten menetelmien työkalupakki kehitysvammaisten kanssa työskentelyyn 10 000
Avustajakoira -Assistenthund ry Fyysisesti vammaisen henkilön avustajakoirien hankinta ja avustajakoiran itsekoulutuksen tukeminen 10 000
Föreningen Luckan r.f. En psykolog med uppgift att stöda unga med psykisk ohälsa på nätet. 10 000
IntegFinn ry Isoveli-/Isosisko -toiminta nuorille, ilman vanhempia Suomeen tulleille maahanmuuttajille 10 000
Keuruun Vanhiantukisäätiö sr Tuurilassa tutuksi - asukkaiden yhteisöllisyyden kehittäminen 10 000
Kondis rf, ry Läheiskaveria ei jätetä! 10 000
Lylmi ry Tukea ja voimia, elämän muutoksissa 10 000
Nurmijärven musiikkiopisto Laulun siivin Vuorovaikutteisten musiikkituokioiden järjestäminen vanhuksille Nurmijärvellä 10 000
Pieksämäen alueen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry OTA KOPPI' - toimintamallin kehittäminen ja juurruttaminen 10 000
Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry Elämä on kaunis- hanke, yhteisöllisiä ja osallistavia toimintapajoja lapsille, vanhuksille ja vammaisille 10 000
SPR / Herttoniemen osasto Vanhustyö / Korttelitupa , Hertta-klubi ja Ystävätoiminta 10 000
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry Special Olympics -toiminta innostaa liikkumaan! - matalan kynnyksen liikuntatapahtumia 10 000
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry Special Olympics -toiminta innostaa liikkumaan! - matalan kynnyksen liikuntatapahtumia 10 000
Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f. Verksamhet för barn och unga som växer upp i familjer med missbruk och psykisk ohälsa 10 000
Uudenmaan AVH-yhdistys ry Kesäleirin järjestäminenaivoverenkiertohäiriön saaneille henkilöille ja heidän omaisilleen 10 000
Vantaan NMKY ry Nuorten ohjaajien ohjaajapolun kehittäminen ja vertaistoiminnan vahvistaminen 10 000
Jyvälän Setlementti ry Mummola -toiminta 8000
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Eväitä elämän reppuun -malli, tavoitteellinen kurssikokonaisuus nepsy-lapsille ja heidän sisaruksilleen 8000
Osallisuuden aika ry Lastensuojelun nykyisille ja entisille nuorille tarkoitettu ryhmätoiminta pääkaupunkiseudulla. 8000
Uudenmaan CP-yhdistys ry Pyörätuolilla Saimaan rannalle, Lauranmökki mahdollisimman esteettömäksi 8000
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Seksuaalisuudesta selkeästi koulutukset 6000
Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaistaan hoitavien kulttuuriryhmän tapahtuminen tukemiseen ja taidetyöpajat. 6000
Kansan Raamattuseuran Säätiö Nukketeatteria eri ikäpolville yhdessä 5500
De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland Seniorklubb 2019: Fritidsaktiviteter för äldre med utvecklingsstörning 5000
De Utvecklingsstördas Väl i Västnyland r.f Klubbverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning 5000
FDUV En meningsfull läger- och semesterservice för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning 5000
Föreningen Hustomtens r.f. Finansiering av nattvakter i servicehemmet Solglimten 5000
Geronomi Kirsi Alastalo RyhmäRenki-sivuston käyttäjälähtöinen kehittäminen 5000
Nuorten Ystävät ry Koulukotinuorten yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen. 5000
Vihreä Keidas ry Yksinäisyydestä yhteyteen 5000
Liikuta Lasta Ry Liikunnalliset työpajat erityislapsille ja kehitysvammaisille lapsille 4000
Suomen nuoret lesket ry Vanhempansa menettäneiden lasten ja nuorten suru- ja vertaistukiryhmätoiminta 4000
Servicehusstiftelsen i Sibbo sr ”Vän träff för seniorer” som motarbetar ensamhet hos seniorer. 2500
Paula Kovanen (BiisiPaja -työryhmä) BiisiPaja -kehitysvammaisille suunnattu musiikkiprojekt i 2000
Keski-Uudenmaan kehitysvammaisten tuki ry Kun syntyy perheeseen kehitysvammainen lapsi - perheitten tukeminen 2000
Vanhenemisen tuki- ja palveluyhdistys ry Muistisairaiden vanhusten sekä omaishoitajien ryhmätoiminta 2000
     
Apurahat:  
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2016 | 2017 | 2018 |